Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o przetwarzaniu danych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy z siedzibą przy ul. Bolesława Krzywoustego 41a, 72-112 Stepnica, tel.: 91 881 58 45; adres e-mail: dyrektor@mgops.stepnica.pl, reprezentowany przez Dyrektora MGOPS w Stepnicy.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: tel. 504 707 087, e-mail: iod@stepnica.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie:

a) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit. c RODO),

b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

4. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy przetwarza dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. W przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy będzie niemożliwa.

5. Pani/Pana dane osobowe pozyskano z rejestrów centralnych, służących gromadzeniu i przetwarzaniu informacji w obszarach: pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, Karta Dużej Rodziny, fundusz alimentacyjny, CEPiK, PESEL, Centralna Aplikacja Rynku Pracy, niepełnosprawności EKSMOoN, system informatyczny Ministerstwa Finansów - weryfikacja danych o dochodach na podstawie PIT, KRUS, ZUS, KRS, SEPI, PŁATNIK.

6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych na podstawie zawartych umów, a także innym podmiotom i instytucjom upoważnionym z mocy prawa.

7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu w jakim dane są przetwarzane oraz przez okres archiwizacji wymagany dla poszczególnej kategorii danych opisanej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy. Ponadto okres przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.

8. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: sprostowania (poprawienia) danych, ograniczenia przetwarzania, dostępu do danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. +48 (22) 8607086.

9. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w zakresie określonym w art. 20 rozporządzenia 2016/679 (RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, usunięcia danych. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a także nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 23 OPS klauzula ogólna art. 14.pdf (, 134.81Kb) 2020-07-27 08:25:05 60 razy
2 27_07_2020_08_25_05_16 OPS klauzula BIP.pdf (, 131.46Kb) 2020-07-27 08:25:05 69 razy
3 16 OPS klauzula BIP.pdf (, 125.83Kb) 2020-05-22 08:23:33 32 razy
4 23 OPS kluazula ogólna art.14.pdf (, 128.47Kb) 2020-05-22 08:23:33 34 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jarosław Gruszczyński 03-07-2019 07:28:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jarosław Gruszczyński 22-05-2020
Ostatnia aktualizacja: Jarosław Gruszczyński 20-05-2021 09:56:04